پزشک خود باشیم

تاثیر فشارهای روانی

بر عملکرد افراد

 

فشار روانی یکی از مهم‌ترین علل بروز اختلالات جسمی‌ و روانی است. فشار روانی می‌تواند در بروز اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و سوء .....

 


مدیریت فشارهای روانی
فشار روانی یکی از مهم‌ترین علل بروز اختلالات جسمی‌ و روانی است. بررسی‌های گوناگون نشان دهنده این حقیقت است که 70 تا 90 درصد بیماری‌ها با فشار روانی ارتباط دارند. فهرست بیماری‌های ناشی از فشار روانی، سرطان، بیماری‌قلبی، آسم، میگرن و ... را در بر می‌گیرد.
همچنین فشار روانی می‌تواند در بروز اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد موثر باشد. با توجه به نقش موثر فشار روانی در بروز اختلال سوء مصرف مواد و همچنین عود اعتیاد، آشنایی کامل با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فشار روانی چیست؟
 
ارائه تعریفی جامع و مانع از فشار روانی دشوار است. لازاروس و فولک من (1984) آن ‌را چنین تعریف می‌کنند: «یک حالت درونی که می‌تواند ناشی از خواسته‌های فیزیکی بدن و یا ناشی از موقعیت محیطی و اجتماعی باشد که این موقعیت‌ها بالقوه زیان‌بار، غیرقابل کنترل یا فراتر از استعداد سازگاری ما ارزیابی می‌شوند.» علت‌های فیزیکی، محیطی و اجتماعی حالت فشار روانی را اصطلاحاً فشارزا گویند.
 
سلیه فشار روانی را پاسخ غیراختصاصی بدن به هر موقعیتی می‌داند که نیاز به سازگاری داشته‌باشد. خواه موقعیت مزبور خوشایند باشد (ارتقای شغلی) و خواه ناخوشایند (اخراج از کار). البته یافته‌های جدید نشان می‌دهد که بین فشار روانی ناشی از موقعیت مطلوب و نامطلوب تفاوت‌های فیزیولوژیک وجود دارد. متخصصان طب جامعه‌نگر، تعریف سلیه، لازاروس و دیگران را گسترش داده‌اند. به نظر آنها استرس ناتوانی در مواجهه با یک تهدید ادراک شده است (خیالی یا واقعی) که وضعیت مطلوب جسمی، ذهنی، هیجانی یا معنوی فرد را مورد تهدید قرار می‌دهد و در نتیجه آن پاسخ‌های فیزیولوژیک و سازگارانه ظاهر می‌شود.
فشار روانی با سلامتی و عملکرد ارتباط دارد. مقادیر کم آن موجب بهبود سلامتی و عملکرد می‌شود و مقادیر زیاد آن سلامتی را به خطر انداخته و عملکرد را دچار اختلال می‌کند.
چه عواملی فشار روانی ایجاد می‌کنند؟
عوامل ایجاد کننده فشار روانی را می‌توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد. مهم‌ترین فشارهای بیرونی عبارتند از مشکلات زندگی (مشکلات اقتصادی، ناامنی شغلی، کار طاقت‌فرسا و ...) و دگرگونی‌های زندگی (مرگ همسر، فرزند یا والدین، ازدواج، طلاق و مهاجرت). اگر فشار روانی از حد معینی فراتر رود به پریشانی (Distress ) تبدیل می‌شود و سلامتی و عملکرد دچار اختلال می‌شوند. هولمز (1984) به منظور بررسی تاثیر فشارزاهای روانی بر سلامت افراد در گروه‌های سنی مختلف (نوجوانان، بزرگسالان، سالمندان) مقیاسی تهیه کرد که با توجه به تعداد و نوع دگرگونی‌های زندگی افراد در طول یکسال، آمادگی برای ابتلا به بیماری‌ها را پیش‌بینی می‌کند. هر چه شدت بحران‌های زندگی از خفیف (150 تا 199 واحد دگرگونی) به متوسط (200 تا 299) و شدید (بالاتر از 300) افزایش یابد به همان نسبت احتمال بروز بیماری بیشتر می‌شود.

برخی از مهم‌ترین فشارزاها و امتیازات مربوط به آن عبارتند از: 

 

رویداد زندگی

واحدهای دگرگونی

بزرگسالان

نوجوانان

سالمندان

 مرگ همسر

100

69

73

 طلاق

73

60

72

 زندگی جدا از همسر

65

55

63

 بازداشت در زندان

63

50

73

 مرگ یکی از اعضای خانواده

63

54

60

 زخمی‌شدن یا بیماری

53

50

65

 ازدواج

50

50

50

 اخراج از کار

47

50

62

 آشتی با همسر

45

47

35

 بازنشستگی

45

46

33


(مقیاس درجه‌بندی سازگاری مجدد اجتماعی «هلمز»)

مدیریت فشار درمانی
 
باورهای غیرمنطقی و ناسازگارانه از مهم‌ترین عوامل فشارزا محسوب می‌شود به اعتقاد الیس این باورها نقش میانجی و حد واسط بین رویدادهای زندگی و پیامدهای روان‌شناختی ناشی از آنها را بر عهده دارد. به عنوان مثال از دست دادن شغل یک رویداد فعال کننده است. یعنی فردی که شغلش را از دست داده از حالت آرامش و بی‌اعتنایی خارج شده و برای مقابله با این تغییر فعال می‌شود. باورهایی که در ذهن فرد وجود دارد نقش موثری در افزایش یا کاهش فشار روانی و همچنین اقدامات فرد برای مقابله با عامل فشارزا ایفا می‌کند. باور به این‌که «هرگز چنین شغلی را دوباره به دست نخواهم آورد» با پیامد احساس ناکامی‌شدید و احتمالاً افسردگی ناشی از آن همراه خواهد شد. اما اگر باور فرد این باشد که «با تلاش بیشتر احتمالاً شغل بهتری به دست می‌آورم» با پیامدهای روان‌شناختی مساعدتری مواجه خواهد شد.

ارتباط بین رویداد، باور و پیامد را می‌توان به شکل زیر نمایش داد: 

    
       
برخی از رایج‌ترین باورهای غیرمنطقی عبارتند از:

• اجبار به جلب تایید همه مردم (باید به گونه‌ای رفتار کنم که مورد تایید همه باشد)
• اجبار به کسب مهارت و شایستگی در سطح بالا (باید حداقل در یک زمینه مهارت فوق‌العاده داشته باشم)
• توقع این‌که رویدادها مطابق میل فرد باشند(نمی‌توانم مخالفت و ممانعت را تحمل کنم)
• توقع این‌که دیگران همیشه منصفانه رفتار کنند.
• باور به این‌که کنترلی بر عوامل ایجاد کننده فشار وجود ندارد.
• باور به این‌که اجتناب از مسئولیت بهتر از قبول آن است.
• باور به این‌که رفتارهای فعلی تحت تاثیر رویدادهای ناخوشایند گذشته است
در واقع یکی از مهم‌ترین راه‌های تعدیل فشار روانی تغییر و اصلاح باورهای غیرمنطقی و ناسازگارانه است.
شیوه‌های تعدیل فشار روانی
 
روش‌های متنوعی برای مقابله با فشار روانی و تعدیل آن وجود دارد. به اعتقاد لازاروس و همکارانش شیوه‌های مقابله را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.
• مقابله مسئله مدار: این نوع مقابله، روش‌هایی را در بر می‌گیرد که در جهت کاهش تقاضاهای موقعیت تنش‌زا و یا گسترش منابع برای درگیری با آن است.
• مقابله هیجان مدار: این نوع مقابله شیوه‌هایی را در بر می‌گیرد که در جهت کنترل و یا نظم دادن به پاسخ‌های هیجانی به موقعیت تنش‌زا هستند.

مهم‌ترین شیوه‌های مقابله مسئله مدار عبارتند از:
 
بازسازی شناختی
 
به اعتقاد راجر آلن (1983) تغییرات شناختی در مقابل با فشار روانی و تغییر سبک زندگی نقش مهمی‌دارند.
 
بازسازی شناختی از نظر وی شامل چهار مرحله به شرح زیر می‌باشد: 

 آگاهی از فشار روانی
• این مرحله شامل مشخص کردن و شناسایی دقیق فشارزاها است. در این مرحله کلیه افکار مرتبط با فشارزاها شامل نگرانی‌ها و ناآگاهی‌ها باید به صورت یک فهرست تهیه و تنظیم شوند. سپس علت فشارزا بودن هر یک از موارد مورد بررسی قرار گیرد. اگر ادراک فشارزاها منفی نگرانه و یا دفاعی باشد و مانع حل مشکل توسط شخص شود، باید مجدداً مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

 ارزیابی مجدد شرایط
• ارزیابی مجدد یعنی ایجاد دیدگاه و باور جدید در ذهن که مناسب‌تر و سازگارانه‌تر باشد. در این مرحله باورهای دیگری که بی‌طرفانه یا ترجیحاً مثبت اندیشانه هستند برای حل مسئله به خدمت گرفته می‌شوند.
• باید به خاطر داشت که ارزیابی مجدد یک فرایند سرکوب هیجانات یا دلیل تراشی نیست بلکه تشخیص صحیح این نکته است که بر چه عواملی در زندگی کنترل داریم و چه عواملی خارج از کنترل ما هستند. 

 پذیرش و جایگزینی

در این مرحله باورها و عقاید جدید در الگوهای تازه تفکر جایگزین باورهای قدیمی‌و کهنه می‌شوند. مشکل‌ترین مرحله تغییر نگرش پذیرش به کار بستن دیدگاه‌های جدید درباره مشکلات است. اکثر افراد در وضعیت‌های قدیمی‌و شناخته شده احساس راحتی می‌کنند و به حفظ عادت قدیمی‌در تفکر و رفتار گرایش دارند. اما مانند سایر مهارت‌ها بازسازی شناختی با تمرین و تکرار بهبود می‌یابد.

حمایت اجتماعی
 
تحقیقات نشان می‌دهند که برخورداری از حمایت‌های اجتماعی آثار و فشار روانی را در موقعیت‌های مختلف تعدیل می‌کند. به عنوان مثال درصد مرگ و میر در بیوه مردانی که به طور مرتب در گردهمایی‌های اجتماعی حضور می‌یابند خیلی پایین‌تر از گروه مشابهی است که در این گردهمایی حضور ندارند. دانشجویانی که دوستان زیادی دارند نسبت به آنهایی که دوستان کمی‌دارند از دستگاه ایمنی فعال‌تری برخوردارند. با توجه به تاثیر بر سیستم ایمنی به نظر می‌رسد برخورداری از حمایت‌ها می‌تواند استرس‌های تحصیلی را کاهش دهد.

فنون مدیریت زمان
 
یادگیری فنون مدیریت زمان می‌تواند موجب حداکثر استفاده از وقت شده و عملکرد افراد را افزایش دهد. این فنون در مورد اشخاصی که مسئولیت‌های متعددی دارند کاربرد بیشتری دارد. مرحله اول شامل اولویت سنجی است. در این مرحله فهرستی از تمام مسئولیت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه (به طور جداگانه) تهیه می‌شود. آنگاه اموری را که از اهمیت و فوریت بیشتری برخوردارند مشخص نموده و برای آنها اولویت اجرایی در نظر گرفته می‌شود.
مرحله بعدی زمانبندی است. در این مرحله برای هر یک ازمسئولیت‌ها زمان مشخص و معینی در نظر گرفته می‌شود. در صورت لزوم امور کم اهمیت حذف می‌شوند و وقت بیشتری برای اولویت‌ها اختصاص می‌یابد. پس از این مرحله برنامه زمان‌بندی شده وارد فاز اجرایی می‌شود. برای اجرای بهتر برنامه تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین می‌توان برای عملکرد مناسب و منطبق با برنامه زمانی پاداش‌هایی در نظر گرفت.
همان طور که گفته شد شیوه‌های مقابله هیجان مدار به منظور کنترل و نظم دادن به پاسخ‌های هیجانی ناشی از موقعیت‌های تنش‌زا به کار می‌روند. اینک به شرح برخی از شیوه‌های مذکور می‌پردازیم:

 تنفس دیافراگمی:

در هنگام مواجه شدن با فشارزاها، تغییرات فیزیولوژیک خاصی روی می‌دهد. با فعالیت سیستم اعصاب سمپاتیک ضربان قلب افزایش می‌یابد. تعداد تنفس در واحد زمان افزایش می‌یابد. هورمون‌های استرس ترشح می‌شوند، مردمک چشم باز می‌شود و مویرگ‌های پوست تنگ می‌شوند .... ظاهراً بین ریتم تنفس و فعالیت سیستم اعصاب ارتباط متقابل وجود دارد به طوری که با کنترل ریتم تنفس (تنفس عمیق و آرام) می‌توان از بسیاری از تغییرات فیزیولوژیکی و هیجانی ناشی از فشار روانی جلوگیری کرد. در واقع به دنبال تنفس دیافراگمی‌کارکردهای پاراسمپاتیک بر سمپاتیک غلبه پیدا می‌کنند و به دنبال آن فرد، احساس آرامش و آسایش توأم با افزایش انرژی می‌کند.

ورزش کردن:

فشار روانی در دراز مدت موجب بروز اختلالات روانی همچون افسردگی و اضطراب می‌شوند. تحقیقات متعددی نشان دهنده نقش ورزش و تمرینات بدنی در کاهش افسردگی و اضطراب است. در یکی از مطالعات مک کان و هولمز (1984) دانشجویانی را که افسردگی متوسط داشتند به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول به ورزش در فضای باز پرداختند. گروه دوم به تمرینات آرمیدگی مشغول شدند و گروه سوم هیچ متغیری دریافت نکردند. مقایسه بعدی بین گروه‌ها نشان داد که کمترین میزان افسردگی در گروه اول (ورزشکاران) وجود داشت. تجارب دیگر نیز نشان دهنده تاثیر ورزش بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش عزت‌نفس است.

آرمیدگی
 
یکی از شیوه‌های مقابله با فشار روانی فن آرمیدگی عضلانی است. در شیوه آرمیدگی پیشنهادی دکتر هربرت بنسن شخص به مدت 20 دقیقه در وضعیت راحتی می‌نشیند و به صورت فزاینده ماهیچه‌هایش را از سر تا پا وا نهاده و منبسط می‌کند. حواس خود را بر روی تنفس متمرکز می‌کند و پس از هر چرخه دم و بازدم کلمه یک را تکرار می‌کند. تحقیقات نشان داده که در جریان آرمیدگی تغییرات زیر به وقوع می‌پیوندد.
• کاهش تنفس (تعداد در دقیقه)
• کاهش ضربان قلب
• کاهش سطح هورمون‌های استرس در خون
• افزایش پاسخ گالوانیکی پوست  G.S.R 
• کند شدن فرکانس E.E.6 
• کاهش اضطراب
همانطور که می‌دانید تغییرات فیزیولوژیک و روانی فوق دقیقاً متضاد تغییراتی است که در جریان یک رویداد فشارزا به وقوع می‌پیوندد.

توصیه‌های کاربردی در درمان معتادان
 
بررسی‌های انجام شده بر روی معتادان تحت درمان نشان دهنده وجود ارتباط قوی بین میزان فشار روانی و احتمال عود اعتیاد می‌باشد. درواقع هر چه در زندگی فرد ثبات فکری و اقتصادی وجود داشته باشد و سبک زندگی وی خالی از فشار روانی باشد احتمال عود اعتیاد کمتر خواهد بود.
با توجه به موارد ذکر شده فوق ارائه آموزش‌های مقابله با فشار روانی به معتادان تحت درمان ضروری است.
 در این راستا موارد زیر توصیه می‌گردد:
• شناسایی باورهای نادرست معتادان و اقدام در جهت اصلاح آنها
• اصلاح و تغییر ارتباطات اجتماعی و تفهیم اهمیت برخورداری از حمایت‌های اجتماعی
• ارائه آموزش‌های مرتبط با فشار روانی و کنترل هیجان مانند آرمیدگی، تنفس دیافراگمی، یوگا و غیره ....
• اجرای برنامه‌های ورزشی و تفریحی و اوقات فراغت به نحو مطلوب
• ارائه آموزش‌های مربوط به مدیریت زمان 

«جینکوبیلوبا» در درمان درد

 و التهاب موثر است

 

 

گروهی از کارشناسان طب گیاهی در بررسی های جدید خود متوجه شده اند که گیاه جینکوبیلوبا می تواند در درمان درد و التهاب موثر باشد.
دکتر شارون دلان متخصص دانشگاه گلاسگو کالیدونیان در انگلیس و دستیاران وی در این مطالعات دریافتند عصاره جینکوبیلوبا با عنوان EGb ۷۶۱ واکنش های غیرعادی به دردهای گرمایی را مثل مسکن های معمولی درد، کاهش می دهد.
این متخصصان به این نتیجه رسیدند که این عصاره گیاهی همچنین می تواند برای بهبود التهاب های مزمن مفید باشد.
براساس این گزارش، این عصاره گیاهی توانایی تغییر انتقال پیام های عصبی و محافظت از اعصاب را دارد.


مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی اثر جینکوبیلوبا را در مهار انسداد و فعالیت بیش از حد راه های هوایی، بهبود انقباض عضلات قلبی و جریان خون عروق کرونری، خواص آنتی اکسیدانی، مهار تجمع پلاکتی، بهبود اکسیژن رسانی به مغز، خنثی کردن رادیکال های آزاد که باعث حفاظت اکسیداتیو از لیپوپروتئین ها و سلول های مغزی در آلزایمر می شود، گشادی عروق با تحریک فاکتور شل کننده عضلات، مهار نیتریک اکسید که باعث شلی عضلات شده نشان داده است.
جینکو یک گیاه دارویی است که جریان خون را در دست ها و پاها افزایش می دهد و باعث بهبود کار مغز و تقویت حافظه کوتاه مدت می شود.
این گیاه دارویی خون رسانی را به مغز افزایش می دهد در نتیجه باعث می شود قند بیشتری وارد سلول های مغزی شود و انتقال پیام های عصبی را تقویت می کند.
جینکو دارای خواص آنتی اکسیدانی است، زیرا باعث تقویت عمل پلاکت های خونی و سلول های عصبی و افزایش خون رسانی به سیستم عصبی و مغز می شود.

 

www.efeh.com


تلاش پزشكان برای درمان
 
تاول های دردناك زونا
 
 

پزشك موفق شده اند تركیبی تولید كنند كه می تواند تاول های دردناك و بسیار وخیم مثل زونا را درمان كند.
به گفته متخصصان؛ در حال حاضر هیچ درمانی برای این مشكلات پوستی وجود ندارد.
اكثر افرادی كه در كودكی به آبله مرغان مبتلا شده اند به یاد می آورند كه با تب و تاول های آزاردهنده و خارش زا كه احتمالا به زخم های كوچك تبدیل می شوند، دست به گریبان بوده اند.
متاسفانه این خاطره ممكن است در موارد نادر دوباره در سنین بالاتر تكرار شود كه بر اثر پنهان شدن ویروس آبله مرغان در سیستم عصبی بروز می كند و اغلب در سنین بالای ۶۰ سال رخ می دهد.


در این حالت یك سمت بدن بیمار دچار تاول های خارش دار و دردناك می شود كه ممكن است چندین ماه یا چندین سال ادامه پیدا كند كه در این حالت بیماری را زونا می نامند.
به گزارش پایگاه اینترنتی یانز، این بار پزشكان موفق شدند با تولید یك داروی جدید موسوم به L BHDA روشی جدید و موثر برای مقابله با این بیماری دردناك دست پیدا كنند.
خبر این دستاورد جدید در مجله آمریكایی طب پیشگیری منتشر شده است.
 

www.efeh.com

آیا سوزاندن داخل بینی راهكار

موثری برای جلوگیری از خونریزی

است؟

 

 

یكی از شایعترین مشکلاتی که هر فرد در طول زندگی ممکن است با آن مواجه شود خونریزی از بینی است. تقریبا ۶۰ درصد مردم در طول زندگی خود حداقل یکبار دچار خونریزی از بینی شده اند.
هر چند خونریزی از بینی معمولا استرس زیادی به بیمار وارد می کند اما معمولا خونریزی از بینی خطرناک نیست، مگر آنکه میزان خونریزی خیلی زیاد و مدت آن نیز طولانی باشد که دراین صورت ممکن است باعث بروز شوک گردد.
هر چند که در بسیاری از موارد علت خاصی برای خونریزی بینی نمی توان یافت، اما التهاب داخل بینی، خشکی هوا و مصرف برخی داروها در بروز خونریزی از بینی موثرند.
دکتر امین آمالی یک متخصص گوش، حلق و بینی در این باره گفت: برخلاف تصور عامه که خونریزی بینی را علامت افزایش فشار خون می دانند باید گفت فشار خون علت خونریزی بینی نیست.
وی گفت: فشار خون بالا باعث خونریزی بینی نمی شود اما گاه خونریزی بینی در افرادی که سن بالایی دارند دیده می شود که این افراد در عین حال مبتلا به فشار خون نیز هستند بنابراین تصور اینکه فشار خون علت خونریزی بینی است غلط است و نباید آن را به فشار خون ربط داد، ضمن اینکه شیوع خونریزی بینی که به بیماری های خطرناک چون سرطان ها نیز مربوط باشد نیز بسیار کم است.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می شود سوزاندن داخل بینی و بستن رگ در جای دیگر چون برخی رگ های مغز و سایر نواحی مرتبط با بینی باعث درمان خونریزی بینی می شود صحیح نیست، بنابرانی در صورت خونریزی بینی (چنانچه مکرر و طولانی باشد) تنها مراجعه به متخصص می تواند تشخیص به موقع و درمان مناسب آن را باعث گردد.


علل خونریزی از بینی
همچنین دكتر خسرونیا رییس جامعه پزشكان داخلی نیز در رابطه با علل خونریزی از بینی (خون دماغ) و چگونگی برخورد با آن گفت: خونریزی بینی به چند علت صورت می گیرد كه بسته به علت ایجادكننده آن، باید درمان لازم صورت گیرد.
وی، خشكی بینی را از علل بروز خونریزی بینی عنوان كرد و گفت: در هوای خشك مانند هوای فصل تابستان مخاط بینی خشك شده و با كوچك ترین تحریك و دستكاری بینی، فرد دچار خونریزی از بینی می شود.
به این ترتیب در صورت خشكی مخاط بینی، باید محیط درون بینی با ویتامین A چرب شده و از دستكاری مخاط بینی پرهیز شود. همچنین اختلالات انعقادی خون، خونریزی از بینی را سبب می شوند.
رییس جامعه پزشكان داخلی، فشار خون بالای همیشگی یا ناگهانی را نیز از جمله علل خون دماغ عنوان كرد و گفت: به دنبال افزایش فشار خون ممكن است فرد دچار خون دماغ شود، در غیر این صورت ممكن است با افزایش فشار خون ، رگ مغز پاره شده و فرد به سكته مغزی مبتلا شود.
همچنین وارد آمدن ضربه به بینی می تواند سبب شود كه به دنبال هر حركتی از سوی فرد، خونریزی بینی ایجاد شود.
دكتر خسرونیا افزود: گاهی ناراحتی های دریچه میترال قلب با خونریزی از بینی همراه است، بنابراین علل خونریزی از بینی در افراد مختلف، متفاوت است و لازم است بنا بر علت ایجادكننده آن درمان لازم انجام شود.
رییس جامعه پزشكان متخصص داخلی در پایان گفت: در صورت تكرار خون دماغ لازم است به منظور تشخیص علت آن، به پزشك مراجعه شده و از دستكاری مخاط بینی پرهیز شود.

www.efeh.com

باكتری های مفید بدن برای مقابله با آنفلوآنزا موثر هستند

 

آكیكو ایواساكی متخصص ایمنی شناسی در دانشگاه ییل و دستیاران وی موشهای آزمایشگاهی را با آنتی بیوتیك های «نئومایسین» درمان كرده و متوجه شدند كه این روشها بیشتر در برابر ویروس های آنفلوانزا آسیب پذیر هستند. از سوی دیگر معلوم شد باكتری های حساس به آنتی بیوتیك كه به طور طبیعی در بدن موشها وجود دارند، موجب تولید سلولهای دفاعی T شكل و آنتی بادی هایی می شوند كه می توانند با عفونت آنفلوآنزا در ریه ها مقابله كنند.

این پزشكان درآزمایشات خود به این نتیجه رسیدند كه این باكتری های مفید بدن، مجموعه های پروتئینی موسوم به «اینفلاماسوم» را در سیستم ایمنی بدن فعال می سازند و سپس پیش فاكتورهای یك پروتئین ایمنی را فعال می سازد كه "سیتوكین اینترلوكین بتاـ ۱" نامیده می شود.

این پروتئین وقتی بالغ شود سلولهای ایمنی را مورد هدف قرار داده و آنها را ترغیب می كند كه به غدد لنفاوی در ریه ها منتقل شوند سپس در ریه ها به ویروس های آنفلوآنزا حمله ور می شود.

پزشكان دریافتند هر زمان كه آنتی بیوتیك ها این باكتری های مفید را از بین ببرند، پروتئین های اینفلاماسوم ها از كار افتاده و در نتیجه ویروس آنفلوآنزا تكثیر می شود.

پیش از این پزشكان متوجه شده بودند كه تعاملات میكروبی مفید در روده متوقف نمی شوند، اما این بار آزمایشات دكتر ایواساكی برای اولین بار مشخص كرد كه چطور این باكتری ها با عفونت های ریه مبارزه می كنند.

دكتر دیوید آرتیس متخصص ایمونولوژی در دانشگاه پنسلوانیا در فیلادلفیا خاطرنشان كرد: این مطالعه تاییدی بر شواهد قبلی است كه نشان می دهند سیگنال های حاصل از باكتری های مفید روده می توانند روی سلولهای ایمنی در بافت های چندگانه تاثیر بگذارند. این یافته در نشریه دستاوردهای آكادمی ملی علوم آمریكا منتشر شده است.

www.efeh.com

آشنایی با خواص گیاه دارویی
 
اسطوخودوس
 
 

اسطوخودوس گیاهی است خودرو که آرام بخش است و برای درمان انواع سردردها، رفع بی ‌خوابی و... موثر است. اسطوخودوس، ‌گیاهی است چندین ساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگ ‌های متقابل، باریک،‌ دراز، سبز رنگ و پوشیده از گل ‌های سفید پنبه‌ای است. گل ‌های آن به رنگ بنفش و به صورت سنبله می ‌باشد. اسطوخودوس در بیشتر نقاط دنیا به صورت خودرو می‌روید و بسته به شرایط محیط و خاک به انواع مختلف ظاهر می ‌شود. قسمت مورد استفاده این گیاه،‌ گل‌ ها و سر شاخه ‌های گلدار آن است. اسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی دارد ولی طعم آن تلخ است و به علت بوی مطبوع آن در عطر سازی مصرف می ‌شود. از دیر باز ملل مختلف با خواص این گیاه دارویی آشنا بوده‌ و از آن برای رفع بسیاری ناراحتی ‌ها از جمله مشکلات هاضمه، بی ‌خوابی، اضطراب استفاده می ‌کردند. در جنگ جهانی اول از خواص دارویی این گیاه برای درمان و ضدعفونی کردن زخم‌ها استفاده می‌‌ کردند و کشاورزان انگلیسی برای پیشگیری از سردرد و آفتاب ‌زدگی گل‌ های این گیاه را درون کلاه ‌های خود می‌ گذاشتند. برخی از خواص دارویی اسطوخودوس عبارتند از:

رفع استرس و افسردگی: روغن اسطوخودوس آرام ‌بخش و ضد تشنج بوده و تاثیر آرام ‌بخش ‌های دیگر را افزایش می ‌دهد.[افسردگی، بیماری شایع عصر ما].

رفع بی ‌خوابی: محققان انگلیسی طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از اسطوخودوس در رفع بی ‌خوابی، همانگونه که در طب سنتی آز آن استفاده می ‌شده، تاثیر به ‌سزایی دارد. در بیمارستان‌ های انگلیس، برای رفع بی‌ خوابی به بیماران بالش ‌هایی داده می ‌شود که درون آن اسطوخودوس وجود دارد.[خطرات بی ‌خوابی و راه‌ های مقابله با آن].
- خاصیت ضدعفونی کننده قوی دارد از این ‌رو برای ضدعفونی ‌کردن زخم‌ها و جراحات به کار می ‌رود.
- مشکلات هاضمه را برطرف می‌ کند.
- در درمان انواع سردردها موثر است.
- مشکلات پوستی را برطرف می‌ کند.
- مقوی معده است.
- کرم ‌های روده و معده را از بین می ‌برد.
- سرفه را برطرف می ‌کند.
- برای رفع فراموشی و تقویت حافظه موثر است.[برای تقویت حافظه و تمرکز حواس چه باید کرد؟].
- زردی را برطرف می ‌کند.
- آسم را برطرف می کند.
- درمان کننده رماتسیم، آرتروز و نقرس است.[مصرف چای و افزایش خطر آرتروز در زنان بالای 50 سال].
- برای برطرف کردن بوهای نامتناسب در منزل چند قطره روغن اسطوخودوس را در آب ریخته و بگذارید بآرامی بجوشد.

طریقه مصرف:

حدود 5 گرم سرشاخه گلدار و یا گل این گیاه را در یک لیتر آب‌ جوش ریخته و به مدت 10 دقیقه دم کنید. مقدار مصرف این دم کرده 4- 3 فنجان در روز است. توجه: اشخاص صفراوی مزاج از این گیاه استفاده نکنند چرا که باعث آشفتگی آنان می‌ شود. این اشخاص باید آن را با سکنجبین بخورند.

 

www.efeh.com

عوارض جانبی داروهای معمول

دیابت را جدی بگیرد

 

www.efeh.com

آشنایی با ضد عفونی ‌کننده‌ ها

 

 

ضد عفونی‌ کننده ‏ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتری ‌ها، ویروس ‌ها، قارچ‌ ها و سایر اورگانیسم‌ ها آن ها را از بین می ‌برند و یا از رشد آن ها جلوگیری می ‌کنند. مواد ضدعفونی‌ کننده‏ای که برای سطح پوست و بدن و در بافت‌ های زنده استفاده می ‌شوند، گندزدا نام دارند... موادی را که برای از بین بردن میکروب ‏ها و آلودگی‏ های ابزار، وسایل، لباس ‌ها‏، کاشی ‌ها‏، وان حمام‏، دست‌ شویی و حمام استفاده می‏ شود، ضد عفونی ‌کننده می ‌نامند. استفاده از ضد عفونی ‌کننده‌ ها برای تامین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری ‌ها به ویژه بیماری ‌های مسری و واگیردار هستند. ضدعفونی‌ کننده‌ های متداول این ‌ها هستند:

آب ژاول:

ماده اصلی موجود در آب ژاول‏، هیپوکلریت سدیم است و ترکیبی فوق ‌العاده قوی است که درصد خیلی کم از آن(5 درصد) را در آب حل می‌ کنند و با نام‌ های مختلف با عنوان سفید‌کننده به بازار عرضه می ‌کنند. این ماده برای ضدعفونی لگن و وان حمام‏، لباس ‌ها‏، دیوارهای حمام‏، توالت و آشپزخانه مناسب است و هم چنین در ضدعفونی کردن آزمایشگاه‏ هایی که در معرض ویروس هپاتیت قرار دارند استفاده می ‌شود. محلول هیپوکلریت یا آب ژاول‏، تمام میکروب ‌ها از جمله قارچ‏، ویروس و باکتری را نابود می ‌کند. آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد و از به کار بردن آن به همراه جوهر نمک جدا خودداری کرد.

ساولن:

ساولن در ضدعفونی سریع ابزارها و وسایل پزشکی و جراحی و هم چنین شستشوی دست جراح و تمیز کردن زخم‌ها کاربرد دارد. هم چنین محلول یک درصد آن برای ضدعفونی زخم‌ها و شستن پوست دست و بدن بسیار مناسب است. این ماده باکتری کش قوی است، ولی بر ویروس ‌ها اثری ندارد. ساولن باید به دور از نور و در ظرف‌ های کدر نگهداری شود. در ظروف محتوی ساولن نباید چوب پنبه‌ای و پلاستیکی باشد. زیرا این مواد‏، ساولن را خراب می‌ کنند. ساولن توسط صابون شسته و بی ‌اثر می‌ شود. از تماس ساولن با چشم و گوش باید جلوگیری کرد.

فرمالدیید:

فرمالدیید‏، میکروب کشی قوی است و تمام انواع میکروب‌ ها را نابود می ‌کند. غلظت یک درصد آن‏، ضد میکروب سل است. از این ماده برای ضدعفونی اماکن و وسایل‏، ابزار جراحی‏، دستگاه دیالیز و آندوسکوپی استفاده می‌ شود. فرمالدیید برای ضد عفونی کردن مکان ‌هایی که میکروب ‌های تب‌زا‏، میکروب سل و میکروب عامل خون ‌ریزی ‏های شدید آلوده شده باشند، بسیار مناسب است. برای این منظور می ‌توان نیم لیتر از این محلول را در ظرفی روی اجاق قرارداد تا بخارهای حاصل از آن‏، اتاق را ضد عفونی کند. توجه کنید که بخارات آن سمی ‌است و نباید در معرض آن قرار گرفت.

فنل:

فنل در غلظت دو درصد‏، اکثر میکروب ‌ها را از بین می ‌برد. در بیمارستان ‌ها برای ضد عفونی سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده می‌ شود و نیز در صابون ‌ها و شامپو ها به عنوان ماده محافظ به‌ کار می ‌رود. فنل یک ضد عفونی ‌کننده مناسب برای مدفوع است، لذا از محلول 50 درصد آن در برخی از صابون های دست ‌شویی نیز استفاده می ‌شود.

کلر:

کلر‏، عنصری است که در ساختمان بسیاری از رنگ برها و سفید کننده‌ ها و ضد عفونی‌ کننده ‌ها به کار می ‌رود. کلر‏، در مورد هر سه گروه میکروب‌ ها(قارچ‏، باکتری و ویروس) فعال است. کلر برای ضدعفونی آب استخر و آب آشامیدنی استفاده می‏ شود و هم چنین از پرکلرین‏، برای ضدعفونی سبزی‌ ها و میوه‌ ها استفاده می‌ شود.

 

www.efeh.com

قهوه برای مقابله با آلزایمر و

بیماری قلبی مفید است

 

 گروهی از متخصصان علوم پزشكی در آمریكا به شواهد آزمایشگاهی جدیدی دست یافته اند كه نشان می دهد آنتی اكسیدان موجود در قهوه برای حفاظت در برابر آلزایمر و بیماری قلبی مفید است.

این متخصصان تاكید كردند كه قهوه یكی از غنی ترین منابع آنتی اكسیدان مفید برای بدن انسان است تا جایی كه می تواند تا حد زیادی در برابر مشكلاتی چون آلزایمر و بیماری قلبی نقش حفاظتی داشته باشد.

دو متخصص تغذیه به نام های آیناگالانو و رافائل كارمونا در گزارش جدیدی اعلام كردند كافئین كه در چای، كاكائو و سایر مواد غذایی نیز یافت می شود منبع قدرتمندی از تاثیرات آنتی اكسیدانی است.

این متخصصان در آزمایشات خود محاسبات تئوریك و دقیقی را در مورد تعاملات كافئین با مولكولهای مضر رادیكال آزاد در بدن انجام دادند.

این محاسبات تئوریك شواهد و نتایج جالب فوق العاده ای از خواص آنتی اكسیدان قهوه نشان می دهند.

شرح این بررسی ها در مجله انجمن شیمی آمریكا منتشر شده است.

 

www.efeh.com

داروهای ضدافسردگی را

همزمان تجویز نكنید

 

 متخصصان روانپزشكی در آمریكا نسبت به عوارض جانبی تركیب داروهای ضد افسردگی با هم هشدار دادند.

این متخصصان تاكید كردند: روانپزشكان و روانشناسان نباید تركیبی از چند داروی ضدافسردگی را برای بیماران مبتلا به افسردگی حاد تجویز كنند.

دكتر مادهوكار اچ. تری ودی، پروفسور روانپزشكی در دانشگاه تگزاس و استاد اصلی در این مطالعات متذكر شد: تجویز حتی دو داروی ضد افسردگی با هم كه مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریكا هم باشند، عوارض جانبی این داروها را تشدید می كند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دكتر تری ودی و دستیارانش در مطالعاتشان روی ۶۶۵ بیمار مبتلا به افسردگی حاد در گروه های سنی ۱۸ تا ۷۵ بررسی كردند.

این بیماران به ۳ گروه تقسیم شدند و برای آنها داروهای ضدافسردگی كه در حال حاضر مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریكا هستند، تجویز شد.

برای گروه اول داروی ضدافسردگی «سیتالوپرام» به همراه یك دارونما برای گروه دوم باز هم ستالوپرام همراه «بیوپروپیون» و برای گروه سوم دو داروی ضدافسردگی متفاوت به نام های «وفلافاكسین» و «میرتازاپین» تجویز شد.

پس از هفت ماه بررسی معلوم شد عوارض جانبی مصرف دارو در گروه سوم كه دو داروی ضدافسردگی را همزمان مصرف می كردند، خیلی بیشتر افزایش پیدا كرد.

شرح این آزمایشات در مجله آمریكایی روانپزشكی به چاپ رسیده است.

 

www.efeh.com

فرآورده های پروبیوتیك از تراكم
باكتری های مضر در بدن جلوگیری
می كنند
 
 

فرآورده های پروبیوتیك حاوی باكتری های مفیدی هستند كه مصرف آنها از تراكم باكتری های مضر در بدن جلوگیری می كند.

سید ضیاءالدین مظهری اظهار داشت: میانگین سرانه مصرف شیر در ایران نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و اگر این روند ادامه داشته باشد، می تواند در نسل های آینده مشكلات فراوانی از جمله مشكلات اسكلتی ایجاد كند.

وی گفت: افراد از مصرف لبنیات پرچرب خودداری كنند به دلیل اینكه موجب افزایش كلسترول بد خون می شود و حالت ارتجاعی رگ ها را نیز كاهش می دهد. همچنین در برخی مواقع موجب افزایش فشار خون می شود.

این متخصص تغذیه اضافه كرد: اگر به لبنیات ۳۰ تا ۴۰ درصد خامه اضافه شود، موجب لذیذ و خوشمزه تر شدن آن می شود؛ اما درصد قابل توجهی از چربی آن در بدن ذخیره و موجب بروز بیماری های مختلف می شود.

مظهری بیان داشت: كودكان می توانند از لبنیات پر چرب استفاده كنند اما بزرگسالان به ویژه افراد سالمند بهتر است از محصولات لبنی با چربی بسیار پایین و لبنیات پروبیوتیك استفاده كنند.

وی ادامه داد: فراورده های پروبیوتیك حاوی باكتری های مفیدی هستند كه پس از مصرف در روده ساكن می شوند و اثرات مفیدی در سلامت انسان دارند؛ این باكتری ها برای بدن مفید هستند و از تراكم باكتری های مضر در بدن جلوگیری می كنند.

 
www.efeh.com

شناسایی دومین عامل ژنتیکی

برای شروع دیرهنگام بیماری

آلزایمر

پژوهشگرها سال های سال بر این باور بوده اند که بیماری آلزایمر به دلیل جهش ناگهانی در یک ژن منفرد بروز می کند؛ ولی محققان دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین اخیرا موفق به شناسایی یک ژن دوم به نام CALHM۱ ( سرنام calcium homeostasis modulator ۱ شده اند که عامل اصلی شروع دیرهنگام این اختلال عصبی محسوب می شود.

بیماری آلزایمر یک بیماری پیش رونده عصبی است که مشخصه اصلی آن از دست دادن انبوهی از سلول های عصبی در مناطق مختلف مغز و حضور پلاک های آمیلویید ب است.

دانشمندان بر این باورند که ژن CALHM۱ می تواند یک محرک مناسب برای درمان ضد آمولوییدی در بیماری آلزایمر باشد و از این طریق بیماری آلزایمر را به تاخیر بیندازد و کنترل کند.

 

www.efeh.com

علف چای برای درمان سستی،

عدم تمركز و دلشوره مفید است

علف چای برای درمان سستی، عدم تمركز، دلهره و تشویش، دلشوره و رفع بدخوابی مفید است.

محمد صالحی سورمقی اظهار داشت: از زمان باستان گیاهان متعددی برای مشكلات روحی روانی و به عنوان آرام بخش استفاده می شد.

وی گفت: گیاهانی مانند اسطوخودوس، اكلیل كوهی، گل ساعتی و سنبل الطیب از جمله گیاهانی هستند كه از مصرف زیادی برخوردارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران اضافه كرد: از میان بیش از ۱۵۰ گیاه كه در حال حاضر برای مشكلات روحی روانی مصرف می شوند مؤثرترین گیاه با نام فارسی علف چای با نام های دیگری از جمله گل راعی، هوفاریفون و گل هزارچشم است؛ نام علمی این گیاه HYPERICUM PERFORATUM و نام عمومی آن در جهان ST.JOHINS WORT است.

صالحی سورمقی بیان داشت: علف چای حداقل از ۲۲۰۰ سال قبل در اكثر اقوام و ملل جهان به عنوان آرام بخش و ضدافسردگی مصرف می شد، تقریباً تمام دانشمندان به نام طب سنتی از جمله ابن سینا و رازی درباره آن شرح داده اند.

وی افزود: امروزه بیش از یكصد كارخانه داروسازی از سرشاخه های گلدار علف چای فرآورده هایی به اشكال قرص، كپسول و قطره تهیه كرده اند به طوری كه پرمصرف ترین داروی گیاهی جهان در دهه اخیر بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: این گیاه به خوبی در نواحی شمالی ایران رویش دارد و از ۱۵ سال قبل بهره برداری از آن به صورت صنعتی و به شكل قطره شروع شده است. نام ایرانی این دارو از ۲ كلمه HYPERICUM (نام گیاه) و به افتخار نام ایران (IRAN) هایپیران (HYPIRAN) نامگذاری شده است.

صالحی سورمقی اظهار داشت: قطره هایپیران در درمان دلهره و تشویش، دلشوره، رفع بدخوابی و بی خوابی، سردردهای معمولی و میگرنی، رخوت و سستی، عدم تمركز، سردمزاجی، افكار مشوش، استرس و حتی وسواس و بیش فعالی كودكان دارای اثرات ایده آلی است.

وی ادامه داد: طبق مقالات ارائه شده در جهان درصد عوارض جانبی آن حدود ۲،۴ درصد است كه گذرا بوده و آثار جدی از خود نشان نداده است؛ مطالعات جدید محققان ایرانی نشان داده است كه قطره هایپیران در تسكین وزوزگوش دارای اثر قابل توجهی است و این اثر به مراتب از داروهای شیمیایی بهتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران اضافه كرد: خوشبختانه گیاهان علف چای كشت شده در شرایط آب و هوایی ایران از كمیت و كیفیت مواد مطلوبی برخوردار است به همین دلیل هایپیران از كیفیت بسیار بالایی نسبت به مشابهات خارجی برخوردار است.

www.efeh.com

جدیدترین داروی درمان درد مفاصل

 

۲۵ میلیون نفر تنها در ایالات متحده از رماتیسم مفصلی یا آرتریت استخوانی رنج می برند كه از مشخصه های آن درد ضعیف در مفاصل است.
اكنون محققان بیمارستان BWH از اختراع ژل قابل تزریقی خبر داده اند كه می تواند امیدبخش درمان چنین بیماری هایی در آینده باشد.
محققان معتقدند این دارو همچنین می تواند برای كاربردهای پزشكی متعددی مانند درمان موضعی سرطان، بیماری های چشمی و بیماری های قلبی ـ عروقی سودمند باشد.
جفری كارپ، رهبر تیم محققان كه در نشست سالانه SFB برنده جایزه محقق جوان این كنفرانس شده، یافته هایش را در این نشست ارائه كرد.
التهاب مفاصل نمونه خوبی از بیماری هایی است كه به قسمت خاصی از بدن حمله می كنند. روش های درمانی مرسوم برای این بیماری، استفاده از داروهایی است كه از راه دهان بلعیده می شدند.
این روش ها نه تنها هفته ها طول می كشد تا اثر خود را نشان دهد بلكه ممكن است عوارض جانبی هم داشته باشد. دلیلش هم این است كه دارو در بدن پراكنده شده و فقط مفصل آسیب دیده را در بر نمی گیرد.
علاوه بر این، دارو باید از غلظت بالایی برخوردار باشد تا به حد كافی به محل مورد نظر برسد و بر مفصل تاثیرگذار باشد. خود این موضوع ممكن است باعث افزایش سم در بدن شود.


مثال های زیادی از این قبیل وجود دارد كه لازم است دارو به محل خاصی از بدن تحویل داده شود، اما انجام این كار بدون مواجه شدن با موانعی بسیار چالش برانگیز است.
مثلا می توان دارو را به محل مورد نظر تزریق كرد، اما اثر آن زیاد ماندگار نبوده و از چند دقیقه تا چند ساعت است؛ چراكه داروی تزریق شده توسط دستگاه لنفاوی بسیار كارآمد بدن زدوده می شود.
هدف نهایی برای تحویل دارو به محل لازم، یك سیستم مستقل است كه میزان داروی آزاد شده در واكنش به یك تحریك بیولوژیك را سنجیده و تضمین می كند دارو فقط در زمان لازم پخش می شود و غلظت مناسب را با درمان دارد.
برای مواجهه با مشكل در قدم اول، محققان معیارهای كلیدی نظارت بر درمان موفقیت آمیز التهاب مفاصل را مشخص كردند.
بعلاوه برای امكان تحویل دارو به محل آسیب دیده به محض شروع درد، محققان سرانجام به این نتیجه رسیدند كه یك ژل قابل تزریق می تواند نوید بخش موفقیت در این كار باشد.
آنها پس از آزمایش های مختلف یك ژل رنگی به عنوان جایگزین دارو تولید كرده و آن را در معرض آنزیم های مربوط به التهاب مفاصل قرار دادند. در چنین شرایطی داروی پخش شده فعالیت این آنزیم ها را متوقف كرد.
گرچه این ژل تاكنون روی نمونه انسانی آزمایش نشده، اما نتایج نشان می دهد كه این دارو در واكنش به ماده زلالی كه از مفاصل انسان هنگام التهاب ترشح می شود هم آزاد می شوند.از دیگر مزایای این ژل ماندگاری حداقل ۲ ماهه آن پس از تزریق به مفصل سالم است.
همچنین این ژل در برابر فرسودگی و استهلاك مقاومت خوبی داشته و این موضوع در مفاصل با تحرك بیشتر مزیت دیگری محسوب می شود.
هم اكنون آزمایش های دیگر روی موش ها در حال انجام است تا به مراحل نهایی تولید این ژل و تست بیشتر در نمونه های انسانی نزدیك شویم.
محققان بر این باورند كه در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد این بود كه برای درمان متمركز بسیاری از بیماری ها كه در نتیجه فساد آنزیمی بافت ها به وجود می آیند، می توان از این روش استفاده شود.
منبع: جام جم آنلاین 

 

تمرینات ریتمیک روشی مناسب در بهبود

تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون است

 

نتایج یك پژوهش نشان می دهد: تمرینات ریتمیک در مقایسه با تمرین با توپ طبی و تمرینات کششی نرمشی اثرات بهتری در بهبود تعادل سالمندان مبتلا به پارکینسون دارد.

منطقه علوم پزشکی تهران، بیماری پاركینسون یكی از علل شایع ناتوانی در سالمندان است که این بیماری به واسطه اختلال در هسته های قاعده ای مغز كه كنترل حركاتی مثل تعادل و راه رفتن را بر عهده دارد، به وجود می آید. به همین منظور برای بررسی و مقایسه اثر سه شیوه تمرینی(تمرین ریتمیك، تمرین با توپ طبی و تمرینات كششی نرمشی) بر روی تعادل بیماران پاركینسونی مطالعه ای توسط محمد سید احمدی، عضو هیات علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه ایرانشهر طراحی و اجرا شد.

این پژوهش از نوع تجربی است و جامعه پژوهش را تمام بیماران مرد مبتلا به پاركینسون تشكیل می دادند. تعداد ۳۵ بیمار پاركینسون مرد با میانگین سنی ۳±۶۱ سال و شدت بیماری متوسط انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه شامل گروه تمرین ریتمیك، گروه تمرین با توپ طبی و گروه تمرینات كششی نرمشی تقسیم شدند. همه بیماران در حین تحقیق داروهای خود را تحت كنترل پزشك متخصص مصرف می كردند. هر گروه یك دوره تمرینی را به مدت ۱۰ هفته، هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه یك ساعت انجام دادند.

برای اندازه گیری داده ها از مقیاس تعادل برگ(BBS) و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی وابسته، آزمون آنالیز واریانس یك سویه و آزمون پیگیری LSD استفاده شد. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ۱۶ صورت گرفت.

یافته های این تحقیق نشان داد كه سه شیوه تمرینی (تمرینات ریتمیك، توپ طبی و حركات كششی نرمشی) به ترتیب به طور معناداری موجب ۱۵.۷ درصد، ۵.۵۸ درصد و ۴.۲۸ درصد بهبودی در تعادل بیماران شده اند كه ورزش ریتمیك اثر بیشتری نسبت به دو شیوه تمرین با توپ طبی و تمرینات كششی نرمشی در بهبود تعادل بیماران پاركینسونی داشت و میزان اثر دو شیوه تمرین با توپ طبی و حركات كششی نرمشی روی تعادل بیماران تقریباً مشابه بود و تفاوت معناداری با هم نداشتند.

نتایج بیانگر این مطلب بود که روش تمرین ریتمیك نسبت به دو روش دیگر، اثر بیشتری بر بهبود تعادل بیماران پاركینسون دارد.

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

javahermarket


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic